Автор:

Шафранов-Куцев Г. Ф.

Название книги:

Социология: Курс лекций

Ссылка:

http://7book.ru/a/01/927b1ccfe484e433.html